Nowość w Biletti.pl

Poradnik podróżnika - Bagaż w podróży lotniczej

powrót do poradnika - Podróże lotnicze

     W podróż samolotem możemy zabrać bagaż rejestrowany (inaczej: bagaż główny bądź bagaż odprawiany) oraz mniejszy i lżejszy bagaż podręczny. Bagaż rejestrowany przewożony jest w luku bagażowym samolotu. Jego przekazanie liniom lotniczym następuje podczas odprawy-bagażowo biletowej lub poprzez nadanie go w specjalnym punkcie zrzutu bagażu (tzw. baggage drop-off point). Bagażem rejestrowanym są wszystkie przedmioty odprawiane, w tym także wózki dziecięce i inwalidzkie, klatki ze zwierzętami, rowery itd. Pamiętajmy, że wybierając przelot tanimi liniami lotniczymi za tego rodzaju bagaż musimy zapłacić rezerwując bilet, zwykle bowiem nie jest on ujęty w cenie biletu. Oznacza to, że musimy wybrać odpowiednią opcję podczas wykupu biletu lotniczego. W przypadku wyboru takiej opcji kwota opłaty za przewóz bagażu będzie wliczona w końcową cenę biletu przed zakończeniem procesu jego rezerwacji. Jeśli natomiast kupujemy bilety na rejsowe linie lotnicze, bagaż jest zawsze wliczony w cenę biletu. Jeśli nasz ekwipunek zapakowaliśmy do kilku walizek musimy pamiętać, by łącznie nie przekraczały one wagi dopuszczalnego limitu wagowego bagażu przypadającego na jedną osobę. Każda dodatkowa walizka powyżej ustalonego limitu wagowego w danych liniach lotniczych jest traktowana jako nadbagaż i podlega dodatkowej opłacie według cennika linii. W zależności od przewoźnika, trasy i klasy rezerwacyjnej limity wagowe bagaży różnią się. Więcej na temat nadbagażu dowiesz się klikając tutaj. Musimy pamiętać, że nie można dzielić limitów wagowych między bagażami. Na przykład, jeśli w podróż wybierają się dwie osoby to mogą zabrać dwa bagaże, każdy o maksymalnej wadze 20 kilogramów. Nie można bowiem zabrać jednego bagażu o wadze 30 kg a drugiego o masie 10 kg. Nie można też łączyć limitów wagowych dwóch bagaży. Jeśli na przykład podróżują dwie osoby i każda wykupuje bagaż o maksymalnej wadze 10 kilogramów, to nie mogą one zapakować się do jednej walizki o masie 20 kilogramów). Zazwyczaj rejsowe linie lotnicze stosują dwa sposoby limitowania bagażu głównego tj. limit wagowy i limit ilościowy. Na lotach europejskich i średniego zasięgu zwykle stosuje się limit wagowy. Limit ilościowy najczęściej ma zastosowanie na lotach do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i wynosi najczęściej dwie sztuki, o wadze i rozmiarach określonych przepisami przewoźnika.

     Pewne przedmioty nie mogą być przewożone w bagażu rejestrowanym. Są to przedmioty, których przewóz może nastąpić jedynie w bagażu podręcznym lub są całkowicie wyłączone z przewozu. W bagażu tym nie mogą znaleźć się m.in.: przedmioty stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu, przedmioty łatwo psujące się lub kruche, przedmioty, których kształt waga lub rozmiary uniemożliwiają transport, materiały łatwopalne i wybuchowe, materiały żrące i inne materiały niebezpieczne, materiały o silnych właściwościach magnetycznych, materiały radioaktywne, substancje trujące, skompresowane gazy mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia, narzędzia i sprzęt zawierające paliwa, przedmioty, których przewóz jest zabroniony w krajach docelowych bądź tranzytowych. Ponadto wszelkie wartościowe przedmioty typu laptop, aparat fotograficzny, papiery wartościowe, pieniądze, kamienie i metale szlachetne, klucze, biżuteria, dokumenty urzędowe lub handlowe. Linie lotnicze w większości przypadków zastrzegają sobie brak odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie tych przedmiotów podczas transportu. Te przedmioty należy przewozić w bagażu podręcznym.

     Bagaż podręczny to bagaż zabierany przez pasażerów na pokład samolotu. Ten rodzaj bagażu jest również ściśle limitowany zarówno przez rejsowe linie lotnicze jak i przez tanich przewoźników. Przepisy linii lotniczych są w tym wypadku różne. Limit rozmiarów bagażu podręcznego dyktowany jest ilością miejsca dostępnego w schowku nad głową pasażera lub pod fotelem. Zwykle wymiary bagażu oscylują w granicach 55x40x20 cm a jego ciężar 10-15 kg, ale oczywiście istnieją odstępstwa od tej prawidłowości. Niektóre linie lotnicze (np. easyJet) nie wprowadziły żadnego limitu wagowego, tylko limit rozmiarów. W tym wypadku warunkiem zabrania bagażu podręcznego jest dodatkowo możliwość jego samodzielnego wniesienia przez pasażera na pokład samolotu. Niektóre przedmioty mogą być potraktowane przez niektórych przewoźników jako dodatek do bagażu podręcznego i mogą być przewożone oddzielnie. Ich zabranie poza limitem bagażu podręcznego jest również uwarunkowane regulaminem danego przewoźnika. Ilość możliwych do zabrania przedmiotów dodatkowych może być regulowana przez linie w zależności od wykupionej klasy serwisowej i trasy lotu. Takie przedmioty to: - torebka damska (z zawartością nie budzącą wątpliwości przy kontroli) - torba z laptopem, - torba ze sprzętem fotograficznym, - drobne przedmioty elektroniczne (telefon, mp3, konsole przenośne), - parasol, - płaszcz, - torba z zakupami dokonanymi w strefie wolnocłowej tuz za punktem odprawy biletowej. W przypadku przewozu niemowląt w tanich liniach lotniczych w większości wypadków nie przysługuje zwiększony limit bagażu podręcznego. Więcej na temat podróży z niemowlęciem dowiesz się klikając tutaj.

     Musimy pamiętać o tym, że wszystkie linie lotnicze stosują ograniczenia w przewozie substancji płynnych w bagażu podręcznym. Płyny w bagażu podręcznym można przewozić tylko w pojemnikach plastikowych o maksymalnej objętości 100 ml. Pasażer może zabrać dowolną ilość takich pojemników ale muszą one zmieścić się do jednej, przezroczystej, zamykanej szczelnie torby plastikowej o maksymalnej objętości 1 litra. Pasażerowie są zobowiązani do okazania torby z płynami na każde żądanie służb kontroli bezpieczeństwa. Od wyżej opisanych limitów obowiązują dwa odstępstwa dotyczące przewozu pokarmu dla niemowląt i dotyczące przewozu leków niezbędnych podczas lotu.

     W skład bagażu zabieranego na pokład samolotu mogą także wchodzić przedmioty specjalne, których wielkość, kształt lub waga uniemożliwiają ich przewóz w schowku nad głowami pasażerów czy pod siedzeniem, a jednocześnie nie mogą być one przewożone w luku bagażowym. Są to np. duże instrumenty muzyczne, zabytkowe wazy, duże urny, maszyny do pisania, wszelkie dzieła sztuki. Przewóz tych przedmiotów wymaga wykupienia dodatkowego miejsca w samolocie. Aby uzyskać szczegółowe wytyczne poszczególnych linii lotniczych dotyczących limitów wagowych i ilościowych bagażu oraz co można a czego nie wolno nam zapakować do walizek, najlepiej odwiedzić ich strony internetowe bądź skontaktować się z telefonicznym biurem obsługi klienta. Konsultanci udzielą wszelkich niezbędnych informacji.

powrót do poradnika - Podróże lotnicze | do góry