Nowość w Biletti.pl

Poradnik podróżnika - Odwołany lot

powrót do poradnika - Podróże lotnicze

      W przypadku, gdy przewoźnik odwołał lot, pasażer ma prawo do:

  • zwrotu uiszczonej opłaty za bilet (w zależności od potrzeby łącznie z bezpłatnym przelotem do portu, w którym podróż rozpoczęto) lub zaproponowania alternatywnego rejsu do portu docelowego podróży;
  • wyżywienia i pobytu w hotelu w zależności od potrzeby (łącznie z transportem) oraz świadczeń dodatkowych takich jak, np.: połączenia telefoniczne, telex, faks itp., jeśli alternatywne połączenie następuje w dniach kolejnych, (uwaga! przewoźnik może zastrzec sobie prawo odstąpienia od tego obowiązku w regulaminie, który akceptujemy przy zakupie biletu).

     Jeśli domagamy się zwrotu kosztów biletu, przewoźnik ma obowiązek dokonania takiego zwrotu w przeciągu 7 dni od momentu otrzymania prośby o zwrot. 

     Oprócz tego pasażerowie mają także prawo do uzyskania od przewoźnika odszkodowania, którego kwota może wynosić od 125 do 600 EUR w zależności od długości trasy. Pamiętać jednak musimy, że podstawą uzyskania odszkodowania jest wymóg stawienia się pasażera na czas do odprawy biletowo-bagażowej. Odszkodowania nie otrzymamy, gdy zostaniemy poinformowani o odwołaniu lotu w stosownym czasie. O tym jaki długi jest to czas musimy dowiedzieć się z regulaminu przewoźnika. Przewoźnik lotniczy nie wypłaci odszkodowania również wówczas, gdy udowodni, że odwołanie jest następstwem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można by było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. W razie jakichkolwiek problemów związanych z odwołaniem lub opóźnieniem lotu na terenie Unii Europejskiej możemy wnieść powództwo o odszkodowanie do sądu właściwego według miejsca odlotu albo przylotu.

PODSTAWA PRAWNA Odszkodowanie i pomoc dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów: rozporządzenie WE nr 261/2004; DzU L 46 z 17 lutego 2004 r.


 

powrót do poradnika - Podróże lotnicze | do góry