Nowość w Biletti.pl

Poradnik podróżnika - Odmowa przyjęcia na pokład samolotu

powrót do poradnika - Podróże lotnicze

     Linie lotnicze mają prawo nie przyjęcia pasażera na pokład samolotu. I to zarówno w przypadkach zawinionych przez pasażera jak i przez same linie lotnicze.

     Podstawą odmowy przyjęcia na pokład samolotu z winy pasażera może być niestosowanie się pasażera do któregokolwiek punktu regulaminu przewoźnika. Najczęściej są to przypadki uznania przez przewoźnika, że pasażer stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu (np. jest pod wpływem alkoholu) lub przypadki, gdy pasażer usiłuje wnieść na pokład przedmioty niedozwolone lub stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu.
Jeśli pasażer nie jest w stanie zastosować się do odpowiednich postanowień regulaminu przewoźnika, odmowa wejścia na pokład samolotu następuje bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty.

     Przyczyną odmowy przyjęcia na pokład samolotu z winy przewoźnika, jest tzw. overbooking. Overbooking polega na tym, że linie lotnicze sprzedają więcej biletów niż jest dostępnych miejsc w samolocie. Dlaczego? Często zdarza się, że kilku pasażerów rezygnuje z lotu w danym terminie, wówczas linie lotnicze stosując overbooking, mają zapewniony komplet pasażerów na każdy rejs. Dzięki tej metodzie korzyści odnoszą też pasażerowie. Często dostęp do lotów zyskują pasażerowie, którym w innym wypadku odmówiono by możliwości zakupu biletu z powodu wyprzedania wszystkich miejsc, a linie lotnicze posiadają środki, dzięki którym mogą oferować swoim pasażerom tańsze bilety. Linie lotnicze opierają się przy ustalaniu limitów overbookingu na wnikliwych analizach obłożenia lotów i informacjach, jaki procent pasażerów średnio nie stawia się do odprawy. W ten sposób istnieje tak naprawdę bardzo małe prawdopodobieństwo, że spotkamy się z odmową wejścia na pokład.

     Gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce, przewoźnik ma obowiązek poszukać ochotników, którzy zgodziliby się na rezygnację z połączenia i lot kolejnym dostępnym. Przewoźnik zobowiązany jest do zaoferowania takim ochotnikom zwrotu uiszczonej opłaty przewozowej (łącznie z bezpłatnym przelotem, w miarę potrzeby, do portu, w którym podróż rozpoczęto) lub alternatywnego rejsu do portu docelowego podróży. Jeśli w danym dniu nie ma już kolejnych przelotów, przewoźnik zapewnia też nocleg i ewentualny transport. W przypadku, kiedy nie znajdą się takie osoby, przewoźnik wyznacza pasażerów sam.

     W przypadku odmowy przyjęcia na pokład samolotu z winy przewoźnika, jest on zobowiązany poinformować pisemnie pasażera o procedurze przyznawania odszkodowań i sposobie udzielania pomocy.

     Przed ewentualnością odmowy wejścia na pokład samolotu, czy to z winy pasażera czy linii lotniczych, możemy zabezpieczyć się wykupując odpowiednią polisę ubezpieczeniową.

PODSTAWA PRAWNA Odszkodowanie i pomoc dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów: rozporządzenie WE nr 261/2004; DzU L 46 z 17 lutego 2004 r.

 

powrót do poradnika - Podróże lotnicze | do góry